برگزاری کلاس های حضوری هوش مصنوعی(الزامی) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود