برگزاری کلاس های حضوری مدیریت تربیت بدنی(الزامی) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود