دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد 92 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود