اعلام نتیجه آزمون کتبی کارشناسی ارشد 92 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود