اطلاعیه شماره 1 ثبت نام آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد مجازی 92 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود