اطلاعیه شماره 1 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 92 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود