برنامه جلسه حضوری و کلاس های آنلاین دانشجویان مجازی (نیمسال دوم 93-94) -جدید - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود