اطلاعیه مهم نحوه برگزاری و برنامه کلاسهای ترم تابستان دانشجویان مجازی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود