برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان پردیس خوارزمی (اصلاحیه) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود