اطلاعیه زمان برگزاری جلسه حضوری و کلاسهای آنلاین دروس کارشناسی ارائه شده به صورت الکترونیکی(مجازی)(جدید) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود