برنامه کلاسهای جلسه حضوری اول ترم دانشجویان ارشد مجازی(شنبه 7 اسفند) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود