برنامه کلاسهای آنلاین دروس کارشناسی الکترونیکی(مجازی-غیرحضوری)تابستان 96-ویرایش 31 تیر - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود