تاریخ و ساعت جلسه حضوری و کلاس آموزش سیستم دروس کارشناسی ارائه شده به صورت مجازی(ریاضی یک،معادلات و زبان تخصصی کامپیوتر) در ترم بهمن 96 (3962) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود