قابل توجه دانشجویان درس ریاضی 2 الکترونیکی(مجازی) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود