ثبت نام آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری(آبان 98) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود