سفر به شاهرود (راه‌های ارتباطی و زمان حرکت) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود